Föräldrarnas roll

Liljans verksamhet bygger på samspel mellan barn, personal och föräldrar.

Vi är ett föräldrakooperativ, en ekonomisk förening som drivs av medlemmarna. Medlemmarna ansvarar för skötsel och drift av verksamheten. Det kräver en del tid och engagemang av alla föräldrar, men det ger i gengäld en gemenskap och inblick i ens barns tillvaro på förskolan.

Arbete i barngrupp

Föräldrainsats sker en onsdagseftermiddag i månaden i samband med personalens planeringsmöte. Insatsen är mellan kl.13.50-17.15. Vid dessa tillfällen är det fyra föräldrar som hjälps åt med uppgiften. Föräldrarna äter då mellanmål med barnen, antingen ute eller inne. Personalen finns hela tiden på plats för att hjälpa till med toalettbesök m.m.

Föräldrarna rycker också in vid tillfällen då personalen är sjuk och ingen vikarie finns att tillgå, samt vid planerade ledigheter som är kortare än 4 timmar. Dessa insatser regleras av ett rullande jourschema.

Städning

Medlemmarna städar Liljan varje kväll i veckan. Varje familj har ungefär åtta städtillfällen per termin. Schemat läggs så att städinsatsen sammanfaller med arbetet i barngrupp, så långt det är möjligt.

Städning och jouransvar är obligatoriskt, men det finns rutiner för att byta datum med andra föräldrar om det skulle krocka med något viktigt.

Arbetsgrupper

Varje familj ingår i en arbetsgrupp som ansvarar för inköp, underhåll, trivsel mm.

Styrelseuppdrag

Varje familj förväntas ha en förälder i styrelsen i två år (eller 1.5 år per barn) under barnets tid på Liljan. Under tiden som en förälder sitter i styrelsen placeras hen inte in i någon arbetsgrupp.

Intresserad av att bli en Liljan-förälder?