Föräldrarnas roll

Liljans verksamhet bygger på samspel mellan barn, personal och föräldrar.

Vi är ett föräldrakooperativ, en ekonomisk förening som drivs av medlemmarna. Medlemmarna ansvarar för skötsel och drift av verksamheten. Det kräver en del tid och engagemang av alla föräldrar, men det ger i gengäld en gemenskap och inblick i ens barns tillvaro på förskolan.

Arbete i barngrupp

Föräldrarna har jour enligt ett rullande schema, ofta infaller jour samma dag som man ska städa verksamheten. Om det är så att personalen har sjukfrånvaro och ingen vikarie finns att tillgå så kommer en förälder in och hjälper till i verksamheten. Passen är då fyra timmar eller kortare.

Städning

Medlemmarna städar Liljan tre kvällar i veckan. Varje familj har ungefär sex städtillfällen per termin. Schemat läggs så att städinsatsen sammanfaller med arbetet i barngrupp, så långt det är möjligt.

Städning och jouransvar är obligatoriskt, men det finns rutiner för att byta datum med andra föräldrar om det skulle krocka med något viktigt.

Arbetsgrupper

Varje familj ingår i en arbetsgrupp som ansvarar för inköp, underhåll, trivsel mm.

Styrelseuppdrag

Varje familj förväntas ha en förälder i styrelsen i två år (eller 1.5 år per barn) under barnets tid på Liljan. Under tiden som en förälder sitter i styrelsen placeras hen inte in i någon arbetsgrupp.

Trivselaktiviteter

I slutet på varje termin bjuder barnen in sina familjer för vinterfest respektive sommarfest. Då brukar barn, pedagoger och familjemedlemmar sjunga och fika tillsammans. Och det är även ett härligt tillfälle för mingel!
Någon gång per läsår anordnar trivselgruppen aktiviteter för barn och föräldrar, då brukar de t.ex grilla tillsammans ute på Liljangården eller i Svaleboskogen.

Intresserad av att bli en Liljan-förälder?