Föräldrarnas roll

Liljans verksamhet bygger på samspel mellan barn, personal och föräldrar.

Vi är ett föräldrakooperativ, en ekonomisk förening som drivs av medlemmarna. Medlemmarna ansvarar för skötsel och drift av verksamheten. Det kräver en del tid och engagemang av alla föräldrar, men det ger i gengäld en gemenskap och inblick i ens barns tillvaro på förskolan.

Arbete i barngrupp

Föräldrainsats sker varannan vecka på onsdagseftermiddagarna (I nuläget ojämna veckor). Insatsen sker i samband med personalens planeringsmöte. Insatsen är mellan kl 14.50-17.15. Vid dessa tillfällen är det tre föräldrar som hjälps åt med uppgiften. Personalen finns hela tiden på plats för att hjälpa till med toalettbesök m.m.

Föräldrarna rycker också in vid tillfällen då personalen är sjuk och ingen vikarie finns att tillgå, passen är då fyra timmar eller kortare. Dessa insatser regleras av ett rullande jourschema.

Städning

Medlemmarna städar Liljan tre kvällar i veckan. Varje familj har ungefär sex städtillfällen per termin. Schemat läggs så att städinsatsen sammanfaller med arbetet i barngrupp, så långt det är möjligt.

Städning och jouransvar är obligatoriskt, men det finns rutiner för att byta datum med andra föräldrar om det skulle krocka med något viktigt.

Arbetsgrupper

Varje familj ingår i en arbetsgrupp som ansvarar för inköp, underhåll, trivsel mm.

Styrelseuppdrag

Varje familj förväntas ha en förälder i styrelsen i två år (eller 1.5 år per barn) under barnets tid på Liljan. Under tiden som en förälder sitter i styrelsen placeras hen inte in i någon arbetsgrupp.

Intresserad av att bli en Liljan-förälder?