Skriftlig klagomålshantering

Om du har synpunkter på verksamheten är du välkommen att kontakta oss. Du kan antingen fylla i blanketten här nedan eller skriva ut en blankett från medlemsmappen i Dropbox. Detaljerad information kring hantering av klagomålsärenden på Liljan finner du här.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter i Liljans Personuppgiftspolicy.


Fylls i av vårdnadshavare.

[contact-form to=’styrelsen@liljan.org’ subject=’Skriftlig klagomålshantering’][contact-field label=’Datum’ type=’date’/][contact-field label=’Ärendet avser’ type=’text’/][contact-field label=’Klagomål/synpunkter’ type=’textarea’/][contact-field label=’Namn’ type=’name’/][contact-field label=’Telefon’ type=’number’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Jag godkänner att informationen hanteras enligt Liljans Personuppgiftspolicy’ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]