Personal

Linnéa har arbetat som förskollärare på Liljan sedan sommaren 2016 och hon är även rektor sedan våren 2019. Med barngruppens intressen som utgångspunkt väver hon in läroplanen i lekfulla och lärorika aktiviteter. Att utveckla den pedagogiska miljön ligger henne varmt om hjärtat och hon följer barnens nyfikenhet och förändrar miljön utifrån barnens intressen. Detta för att ständigt utvecklas och för att hålla kvalitet.

Line har jobbat som dramapedagog på Liljan sedan 2014. Hon sjunger mycket tillsammans med barnen både under samlingar och i den fortlöpande verksamheten. Line fångar barnens intressen i stunden och bygger vidare på det i påhittiga och lärorika lekar och aktiviteter.

Emma har jobbat på Liljan som förskollärare sedan hösten 2020.
Med sin långa erfarenhet inom förskolans värld genomför hon spännande aktiviteter som
utmanar barnen. Emma erbjuder olika lärandeaktiviteter i enlighet med läroplanen och att få gå på ”Tigerjakt” med Emma är många barns favorit! Emma arbetar även med att utveckla Liljans systematiska kvalitetsarbete.

Natalie arbetar på Liljan som barnskötare sedan VT24. Natalie lägger värde i att möta alla barn och samtala och utforska allt mellan himmel och jord. Att se när barnen upptäcker något eller lär sig något nytt är något som Natalie tycker är väldigt givande i sin yrkesroll. Att ge barnen utrymme för lek och egna idéer samtidigt som verksamheten uppmuntrar till empati och självständighet, är viktigt för Natalie. Hon värdesätter det lilla och gemytliga som blir på små förskolor.

Intresserad av att arbeta som vikarie hos oss?