Lärandets former

Lärandet baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

På Liljan går 16 barn i åldrarna 1 till 5 år.

Projekt

Med barnens intresse och vetgirighet som utgångspunkt ger vi oss in i roliga och lärorika projekt. Det kan börja som något litet och bli hur stort som helst! I dessa projekt väver vi in förskolans läroplan på ett lekfullt sätt där vi tar till vara på och främjar barnens och lust att lära. Ett projekt kan sträcka sig över allt ifrån ett antal veckor till en hel termin.

Utflykter

Varje vecka går Liljan iväg på någon form av utflykt. Ofta går vi till vår skog Svaleboskogen. Här kan barnen lära känna sin närmiljö och uppleva naturen. Andra utflyktsmål är Slottskogen, Söderlindska, biblioteket mm.

Skapande verksamhet

Under en dag på Liljan ges barnen många tillfällen till skapande verksamhet i olika former både inne och ute. Vi sjunger, spelar instrument och dansar tillsammans.
I ateljén uppmuntras barnen att vara kreativa; vi målar på staffli, pysslar och skapar i olika material och med olika tekniker.

Samlingar

Under samlingarna stärker vi gruppkänslan, alla barn uppmärksammas och uppmuntras att göra sin röst hörd, lyssna på och bry sig om varandra. Vi sjunger sånger och arbetar med rim och ramsor – ofta med hela kroppen.

Lek

Den fria leken är en viktig och lustfylld del av barnens lärande och vardag. På Liljan ges under dagen många tillfällen till varierad lek både utomhus och inomhus.

Miljö och hållbar utveckling

Liljan har i flera år arbetat med miljötänk och återvinning på ett aktivt sätt. Barnen tar del i ansvaret genom att till exempel sopsortera, samla skräp, gå till återvinningscentralen mm. Vi jobbar också med teman som syftar till att höja barnens medvetenhet kring jordens resurser och människans samspel med naturen.

Intresserad av en plats åt ditt barn?

Intresserad av att arbeta som vikarie hos oss?