Skriftlig klagomålshantering

Om du har synpunkter på verksamheten är du välkommen att kontakta oss. Du kan antingen fylla i blanketten här nedan eller skriva ut en blankett från medlemsmappen i Dropbox. Detaljerad information kring hantering av klagomålsärenden på Liljan finner du här.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter i Liljans Personuppgiftspolicy.


Fylls i av vårdnadshavare.