Vikarier

Är du intresserad av att arbeta som vikarie hos oss?

Vi är alltid intresserade av engagerade barnskötare/förskollärare/lärarstudenter som kan hoppa in på kort varsel och ibland för en längre period. Vi efterfrågar genusmedvetenhet, god social förmåga samt en förmåga att se alla barn och vuxna.

Skicka ett mail till forskolanliljan@gmail.com. Märk ditt mail med ”vikarie”.